Tjänster

MNB´s tjänster


Godstransporter

ADR Utbildningar

Brandsläckarbesiktning ADR

Första Hjälpen ADRVi utför godstransporter med lastbil med kran, skackt & maskinflak.

MNB genomför utbildningar inom ADR "grund, Tank, Farligtgods/avfall" Vi är av MSB godkända utbildare.

MNB utför uppdrag såsom Säkerhetsrådgivare inom ADR.

Tillstånd


        MNB innehar tillstånd från:

  - Transportstyrelsen för Godstrafik.

  - MSB för ADR Transporter.

  - MSB som ADR Lärare.

  - Länstyrelsen för Avfall/Farligt avfall.


MNB´s tillstånd

TrafiksäkerhetspolicyMNB skall i sin verksamhet ha starkt fokus på trafiksäkerhet. Vi skall medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Egen personal och av oss anlitade underleverantörer skall uppträda föredömligt i trafiken, följa lagar och regler avseende hastighetsbestämmelser, övrigt trafikbeteende, fordonets säkerhetsstatus, Vi har nolltolerans mot alkohol och droger inom förtaget.


Miljöpolicy


Vi tar ett ansvar!

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del i affärsprocessen och samordnas i hela vårt företag. Vi skall ständigt förbättra oss för att motsvara och om möjligt överträffa de krav som ställs i författningar och andra relevanta regelverk samt av våra kunder. Samtliga medarbetare ska få den information och utbildning som behövs för att få förståelse för och med personligt ansvar arbeta i enlighet med vår och våra kunders miljöpolicy

.

ADR (Farlig gods) utbildningar


MNB har utbilningar inom ADR farligt gods


     - 1.3 utbildning

     - Grundutbildning

- Tank

     - Praktiska HLR/Brandutbildningar

- Brandsläckar besiktning ADR


Vi kan även utföra uppdrag som Säkerhetsrådgivare